केपिलासगढी गाउँपालिका अन्तर्गत तापखोला मा पक्कि मोटोरेबल पुल निर्माण सम्बन्धि टेन्डर आहवान

केपिलासगढी गाउँपालिका अन्तर्गत सप्तेस्वर-कादेल सडक खण्डमा पर्ने ताप खोलामा पक्कि पुल निर्माण गर्नको लागि टेन्डर आहवान गरिएको छ l

दस्तावेज: 

Pages