सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

केपिलासगढी गाउँपालिकाले आहवान गरेको टेण्डरको प्राबिधिक प्रस्ताब को मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages