सूचना तथा समाचार

कर्मचारी विवरण

केपिलासगढी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका कर्मचारी हरुको सम्पूर्ण विवरण

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना

केपिलासगढी गाउँपालिका वडा नं १, स्वास्थ्य चौकी फेदीमा करार सेवामा कार्यालय सहयोगी भर्ना सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७५/११/२२

निशुल्क माटो परीक्षण सम्बन्धी सूचना

यस केपिलासगढी गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा रहेका कृषकहरुको खेतबारीको माटो निशुल्क परीक्षण गरिने भएकाले सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।