FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि निवेदन को ढाँचा ८०/८१ 03/25/2024 - 11:22 PDF icon अपांगता परिचयपत्रका लागि निवेदनको ढाँचा.pdf
महिला सहकारी वा समूहले स्थानीय तहमा पेश गर्ने प्रस्ताव फारम ७९-८० 04/20/2023 - 11:26 PDF icon महिला सहकारी वा समूहले स्थानीय तहमा पेश गर्ने प्रस्ताव फारम.pdf
प्रस्ताव पेश गर्ने ढांचा ७९-८० 04/20/2023 - 11:24 PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्तावना ढांचा.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्रको लागि निवेदन फारम ७९-८० 04/03/2023 - 13:08 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्रको लागि निवेदन.pdf
तोरी खेति कृषक फर्म ७९-८० 11/03/2022 - 17:22 PDF icon तोरी खेति कृषक फर्म.pdf
विदा अनुसूची फारम २०७८/०७९ 06/16/2022 - 18:43 PDF icon कर्मचारी बिदा फारम.pdf
करार सेवाका सम्पुर्ण पदका लागि दरखास्त फाराम २०७८/०७९ 06/02/2022 - 12:34 PDF icon डाउनलोड गर्नुहोस ।
सहजकर्ता उम्मेदवार दरखास्त फाराम २०७८/०७९ 12/03/2021 - 13:55 PDF icon डाउनलोड गर्नुहोस ।
कृषि पकेट बिकास कार्यक्रम अनुसूची १० फारम ७७/७८ 03/18/2021 - 16:39 PDF icon अनुसुचि-१०.pdf
माग फारम ७७/७८ 01/21/2021 - 10:50 PDF icon 400 Goods and Assets.pdf

Pages