FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलबायु मैत्री एकिकृत जलाधार ब्यबस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 09/22/2023 - 15:51 PDF icon जलबायु मैत्री एकिकृत जलाधार ब्यबस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2080.pdf
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तहवृद्वि सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० - केपिलासगढी गाउँपालिका ७९-८० 06/11/2023 - 13:26 PDF icon स्थानीय तहको कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
केपिलासगढी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 07/23/2021 - 14:44 PDF icon डाउनलोड गर्नुहोस ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 04/23/2021 - 13:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।७८ PDF.pdf
केपिलासगढी गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 07/12/2019 - 14:35 PDF icon केपिलासगढी गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी.pdf
केपिलासगढी गाउँपालिकाको विद्यालय खोल्ने र गाभ्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/11/2019 - 12:25 PDF icon विद्यालय खोल्ने र गाभ्ने सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
केपिलासगढी गाउँपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 05/11/2019 - 12:23 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५.pdf
केपिलासगढी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/27/2019 - 12:24 PDF icon केपिलासगढी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि
केपिलासगढी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को ऐन,कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ 03/27/2019 - 12:21 PDF icon अपांगता सम्बन्धि कानुन, PDF icon करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि, PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, PDF icon केपिलासगढी गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, PDF icon केपिलासगढी गाउँपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी ऐन, PDF icon केपिलासगढी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५, PDF icon केपिलासगढी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५., PDF icon केपिलासगढी स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५., PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५., PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.
केपिलासगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन ७५/७६ 03/24/2019 - 11:12 PDF icon राजपत्र.pdf

Pages