FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 05/24/2022 - 16:49

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 04/13/2022 - 16:39

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 04/12/2022 - 17:34

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशन मिति :२०७८।१२।१४)

२०७८/०७९ 03/28/2022 - 17:44 PDF icon aa.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति :२०७८।१२।०९)

२०७८/०७९ 03/23/2022 - 17:23 PDF icon bb.pdf

Invitation For Bids (Sealed Quotation)

२०७८/०७९ 03/18/2022 - 13:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 03/10/2022 - 16:07

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Sealed Quotation)

२०७८/०७९ 03/07/2022 - 17:10

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Sealed Quotation)

२०७८/०७९ 02/25/2022 - 13:06

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

२०७८/०७९ 02/04/2022 - 13:19

Pages