FAQs Complain Problems

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष 2076/077 मा केपिलासगढी गाउँपालिका तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: