FAQs Complain Problems

हाट बजार पूर्ण रुपमा स्थगन गर्ने, गराउने सम्बन्धी सूचना

नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथामको लागि मिति २०७७/०४/३२ को निर्णयानुसार यस गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा प्रत्येक हप्ताको बुधबार लाग्ने गरेको हटिया अर्को सूचना नगरिएसम्मको लागि स्थगन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: