FAQs Complain Problems

२०७८/०७९

सामाजिक सुरक्षा मासिक भत्ता दर

क्र.सं. लाभान्वित वर्ग भत्ता प्राप्त गर्न योग्य उमेर र अवस्था मासिक रकम (रु.)
जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष उमेर पुगेको ४०००
अन्य जेष्ठ नागरिक ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिक २६६०
एकल महिला

Pages