FAQs Complain Problems

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

केपिलासगढी गाउँपालिका, बाक्सिला खोटाङको बिज्ञापन नं. (१५-२०७८/७९) प्रशासन सेवा करार, कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: