FAQs Complain Problems

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट ब्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार क्याटलग विधिबाट ब्याक हो लोडर खरिद गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६/०६/१०

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: