FAQs Complain Problems

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस गाउँपालिकाले कादेल-सप्तेश्वर सडक खण्ड अन्तर्गत तापखोलामा बन्ने मोटरेबल पूलको लागि आव्हान गरेको टेन्डरको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना यसै साथ स‌ंलग्न छ ।

आर्थिक वर्ष: