FAQs Complain Problems

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) अन्तर्गत यस केपिलासगढी गाउँपालिकामा संचालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद (करार) मा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्न बमोजिम योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली

आर्थिक वर्ष: