FAQs Complain Problems

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

यस कार्यालयको लागि विभिन्न पदहरुमा सेवा करारम कर्मचारी पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका  इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले मिति २०७८ माघ २४ गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त दिन हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: