FAQs Complain Problems

हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मिति २०७८ माघ २५ गते सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा (करार), सहायक पाँचौ हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको तथा अन्तर्वार्ताको समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: