FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य सेवा करार, पाँचौ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

केपिलासगढी गाउँपालिका, बाक्सिला खोटाङको बिज्ञापन नं. (१४-२०७८/७९) स्वास्थ्य सेवा करार, पाँचौ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

केपिलासगढी गाउँपालिका, बाक्सिला खोटाङको बिज्ञापन नं. (१५-२०७८/७९) प्रशासन सेवा करार, कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मिति २०७८ माघ २५ गते सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा (करार), सहायक पाँचौ हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको तथा अन्तर्वार्ताको समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना

Pages