FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना l

२०७८/०७९ 11/18/2021 - 16:10

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 10/21/2021 - 14:46

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

२०७८/०७९ 09/27/2021 - 16:13

जानकारी सम्बन्धमा

२०७८/०७९ 09/01/2021 - 13:36

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७८।०४।२२)

२०७८/०७९ 08/06/2021 - 12:16

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७८।०४।११)

२०७८/०७९ 07/26/2021 - 13:25 PDF icon सुचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 04/09/2021 - 16:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सार्वजनिक सूचना

७७/७८ 04/09/2021 - 15:38

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 03/26/2021 - 11:10

सोलार खरिद सम्बन्धि शीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 03/18/2021 - 14:22

Pages