FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 01/14/2022 - 15:26

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७८।१०।११)

२०७८/०७९ 12/28/2021 - 16:45

जस्तापाताको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

२०७८/०७९ 12/24/2021 - 11:34

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७८।०८।२१)

२०७८/०७९ 12/07/2021 - 12:41

शीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना l

२०७८/०७९ 11/18/2021 - 16:10

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/०७९ 10/21/2021 - 14:46

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

२०७८/०७९ 09/27/2021 - 16:13

जानकारी सम्बन्धमा

२०७८/०७९ 09/01/2021 - 13:36

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७८।०४।२२)

२०७८/०७९ 08/06/2021 - 12:16

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७८।०४।११)

२०७८/०७९ 07/26/2021 - 13:25 PDF icon सुचना.pdf

Pages