FAQs Complain Problems

जस्तापाताको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

केपिलासगढी गाउँपालिकाको लागि जस्तापाता आपूर्ति गर्न इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुको लागि जस्तापाताको दररेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: