FAQs Complain Problems

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

मिति २०७८/०७/०४ गते हिमालय टाइम्समा प्रकाशित केपिलासगढी गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: