FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना

केपिलासगढी गाउँपालिका भित्रका कृषकहरुलाई अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण गर्नको लागि प्रकाशन गरिएको सूचना ।

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले यस केपिलासगढी गाउँपालिका अन्तर्गत सेवा केन्द्रमा रहने एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदका लागि मिति २०७६/०६/१४ मा प्रकाशन गरेको संक्षिप्त सूची अनुसारका उम्मेद्वारहरुको सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

नयाँ भाडादर कायम गरिएको सूचना

केपिलासगढी गाउँपालिकाको केन्द्र बाक्सिला बजार देखि विभिन्न स्थानहरुको लागि छुट्ने जिपको भाडादर मिति २०७६/०७/०१ को गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट यस प्रकार कायम गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट ब्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार क्याटलग विधिबाट ब्याक हो लोडर खरिद गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६/०६/१०

दस्तावेज: 

लेखापरीक्षण सम्बन्धि सूचना

यस पालिका अन्तर्गतका सामुदायिक बिद्यालयहरु र यस पालिकामा स्थापित, संचालित सहकारी संस्थाहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धि सूचना l

यस सम्बन्धि बिस्तृत सूचना मिति २०७६/०५/३१ गतेको खोटाङ दिक्तेलबाट प्रकाशित हुने चोमालुंङ दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ l

अभिमुखी कार्यक्रम सम्बन्धमा

केपिलासगढी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 

गाउँसभा २०७६/०७७

यस आ.व. २०७६।७७ मा केपिलासगढी गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको 

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष 2076/077 मा केपिलासगढी गाउँपालिका तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

Pages